מדיניות ופרטיות

אבטחת מידע ופרטיות:

החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, במיומנות ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שהעביר הלקוח. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

קניין רוחני

סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות תכני האתר, וכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות אלירן לוי. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו ללא קבלת אישור בכתב מהמוציאה לאור.

זכויות שיפוט

סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית הדין. על תנאי השימוש חלים הדינים של מדינת ישראל.

הגולשים מצהירים ומתחייבים שהם מודעים לתקנות האתר ומסכימים להוראותיו ולא תהיה לו או לה או למישהו מטעמם כל טענה או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד בעלי האתר.

error: תוכן מוגן!!! לא ניתן להעתיק.
דילוג לתוכן